Pod Bôrikom 743/12, 018 51 Nová Dubnica, Slovensko
+421 949 785 709